STRONA GŁÓWNA

WITNICA.PL

KWESTIONARIUSZ

SZCZEPIENIA

FORMULARZ

ZGODY

 PUNKTY SZCZEPIEŃ W GMINIE WITNICA

 

1) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" S.C. KRYSTYNA I PIOTR WOJKOWSCY

ul. PIASKOWA 4 66-460 WITNICA

Numer telefonu (95)7514086

 

2) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ "MEDICUS" SPÓŁKA CYWILNA       RYSZARD ILIASZEWICZ, BEATA ILIASZEWICZ

Numer telefonu (95)7516960  lub kom. 881 798 663                                                                                                                                                          Zarejestrować można się:                                                                           1. Przez telefon – dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię 989        

Konsultant pomoże znaleźć Ci dogodny termin oraz miejsce najbliższe Twojego zamieszkania. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.                                                                                Przez telefon możemy zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.                                                                                                                               2. Online poprzez e-Rejestrację na pacjent.gov.pl                                      Aby skorzystać z e-Rejestracji, musisz mieć Profil Zaufany.             System zaproponuje Ci 5 dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego miejsca zamieszkania.                             Jeśli przebywasz gdzieś indziej, będziesz mógł samodzielnie wyszukać punkt szczepień przez wyszukiwarkę.                                                                                                                                                                                3. W wybranym punkcie szczepień                                                              Kolejną opcją rejestracji jest bezpośredni kontakt z wybranym punktem szczepień.                                                                                                                                                                                                                            Od 15 stycznia każdy z nas, kto skończył 18. rok życia może zgłosić chęć zaszczepienia się online.               

                                                                      

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

GMINNA INFOLINIA DLA OSÓB, KTÓRE NIE MOGĄ DOTRZEĆ SAMODZIELNIE DO PUNKTU SZCZEPIEŃ

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach                      od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu kom603 912 238, kom.  697 690 157                               

Dla kogo dowóz na szczepienia

     Od piątku 15 stycznia 2021 r. pod numerem telefonu kom.  603 912 238,         697 690 157 zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy mogą zgłaszać chęć skorzystania z dowozu.                                                                                               Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby starsze, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność                   z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminę transportu. W tym celu należy złożyć taką informację podczas rejestracji na szczepienie lub powiadomić za pomocą uruchomionej infolinii  koordynatora gminnego. Podczas zgłoszenia należy podać odpowiednie dane personalne, adres, tel. kontaktowy oraz stopień niepełnosprawności.

    Podanie / udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, stopnia niepełnosprawności lub wieku jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na transport do punktu szczepień.

Osoba fizyczna, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

W przypadku odmowy podania/udostępnienia danych osobowych nie można przyjąć zgłoszenia tym samym zapewnić transportu do punktu szczepień.

   

     Urząd Miasta i Gminy w Witnicy nie wyznacza ani daty, ani godziny szczepienia danej osoby. Dane powyższe otrzymuje się podczas rejestracji.

Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 należy dokonać przez:                          - internet, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta https://pacjent.gov.pl/

- w przychodni, wykaz i kontakt do placówek poniżej

- przy pomocy infolinii - numer 989.    

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Witnica. Z administratorem można skontaktować się:

• telefonicznie -  (95) 721 64 40

• mailowo -  urzad@witnica.pl

• osobiście lub pisemnie – ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się :

• mailowo - iod@itmediagroup.pl

• osobiście (po wcześniejszym umówieniu spotkania) lub pisemnie - ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica.

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są lub będą w celu zgłoszenia potrzeby transportu do punktu szczepień na podstawie udzielonej zgody oraz decyzji Wojewody Lubuskiego     z dnia 12 stycznia 2021 nr BZK-I.6333.4.2021 oraz 14 stycznia 2021 nr BZK-I.6333.8.2021

Wymagane dane to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, stopień niepełnosprawności lub wiek.

 

WYMOGI I KONSEKWENCJE

Udostępnienie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na transport do punktu szczepień.
Osoba fizyczna, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
W przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych nie można przyjąć zgłoszenia tym samym zapewnić transportu do punktu szczepień.

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Następujące podmioty będą miały dostęp do danych osobowych we wskazanych zakresach:

a. wolontariusze;
b. pracownicy pomocy społecznej;
c. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Witnica

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia organizacji transportu, a następnie będą archiwizowane zgodnie z instrukcjami archiwalnymi oraz przepisami o ochronie danych osobowych

 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

1. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
a. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to wycofać tę zgodę w dowolnym momencie;
b. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
c. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
d. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
e. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
f. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
g. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
h. wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.
3. W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.
4. Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.


 

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.